Huisregels

Huisregels
dansstudio LG-Dance

Om de gezellige sfeer in onze dansstudio te behouden, heeft dansstudio LG-Dance een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hieraan te houden.

In en om de dansstudio

 • Iedereen die bij dansstudio LG-Dance danst is behulpzaam en aardig tegen elkaar.

 • Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan eigendommen van de dansschool, medewerkers en leerlingen.

 • Dansstudio LG-Dance is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

 • Dansstudio LG-Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot de dansstudio te weigeren.

 • Fietsen mogen in de daarvoor bestemde rekken gezet worden.

 • Auto’s mogen geparkeerd worden op het terrein van De Cirkel, langs de weg in de daarvoor bestemde plekken, bij de winkels Action/COOP of de omliggende parkeerplekken. Houdt rekening met elkaar!

 • Eten in de danszaal is niet toegestaan. Mocht je toch iets willen eten dan kan dat in de hal. Het meenemen van een flesje/bidon water is toegestaan.

 • Gebruik de ruimtes waarvoor ze zijn. Omkleden in kleedkamers, niet spelen of rennen in de hal/gang en geen gebruikmaken van de studio als deze leeg is. Voor aanvang van de les kun je wachten in de hal of kleedkamer.

 • Zorg dat je de gebruikte ruimte netjes achterlaat. Ook het toilet!

 • Iets kwijtgeraakt? Er is een bak met gevonden voorwerpen. Vraag de docent waar deze staat. Elk half jaar wordt deze bak geleegd (bestemming is een Goed Doel).

Tijdens de lessen

 • Graag op tijd aanwezig in de lessen.

 • Ga voor de les naar het toilet.

 • Haren vast.

 • Het is niet toegestaan vrienden/vriendinnen mee te nemen voor de gezelligheid. Vrienden/vriendinnen die misschien ook op dansles willen zijn natuurlijk altijd van harte welkom voor een proefles.

 • Als je niet kunt komen, dan graag vooraf afmelden voor de les. Dit kan via een Appje/SMS/telefoontje. Nummer: 0612462069. Wordt er niet opgenomen, spreek dan de voicemail in. Of via de mail info@lg-dance.nl.

 • Tijdens het dansen is het verplicht om geschikte danskleding aan te hebben. De juiste scholen en makkelijk zittende kleding staan uitgewerkt in het document ‘Kledingvoorschriften’.

 • Voor de veiligheid mogen er geen kettinkjes en grote oorbellen gedragen worden tijdens de les.

 • Kauwgum mag niet genuttigd worden tijdens de les.

 • Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de zalen te betreden. In zaal 2 is het tevens niet toegestaan om met zwarte zolen de zaal te betreden.

 • Bij deelname aan onze lessen en/of de door ons georganiseerde evenementen/voorstellingen, geef je automatisch toestemming om gefilmd/gefotografeerd te worden. Deze foto’s kunnen door de dansschool worden gebruikt voor promotiedoeleinden tenzij specifiek is aangegeven.

Overige

 • Lees de nieuwsbrief, welke meerdere keren in het jaar verschijnt, goed door. Zo loop je geen belangrijke informatie mis. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Meld je dan aan via de website (homepagina). Ook kun je ons volgen op Facebook en/of Instagram. Je vindt ons onder de naam ‘LG-Dance’ en ‘lg_dance_’.

 • Opzeggingen ontvangen wij uiterlijk 1 maand van te voren via de mail (info@lg-dance.nl).

 • Indien er naar een optreden toe gewerkt wordt en je niet mee kunt doen aan het desbetreffende optreden, vragen wij je dit te melden aan je docent, zodat wij rekening kunnen houden met het maken van de choreografie en kostuums.

 • Rondom voorstellingen en andere optredens wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities.

 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt LG-Dance zich het recht voor om de les te annuleren.

 • LG-Dance behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.

 • Als een dansles komt te vervallen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

 • De dansschool is over het algemeen gesloten tijden de schoolvakanties en officiële feestdagen. Meer informatie hierover vind je in de nieuwsbrief en op onze website.

 • LG-Dance heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en –reglementen te wijzigen.

Aansprakelijkheid

 • Voor de door jou gemaakte schade in de dansschool kun je aansprakelijk worden gesteld.

 • LG-Dance stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van jouw eigendommen.

 • LG-Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere (buiten) activiteiten van de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool.

Selectiegroepen

 • Om in een selectiegroep te komen wordt de leerling (en ouders/verzorgers) door de docent gevraagd of geselecteerd tijdens de audities.

 • Leerlingen die in een selectiegroep dansen volgen daarnaast ook verplicht één reguliere les.

 • Deelname aan de door ons georganiseerd optredens is voor de leerlingen van selectiegroepen verplicht.

 • Leerlingen van de selectiegroepen zijn net als wij erg gemotiveerd om te trainen en geweldige optredens neer te zetten. Dit houdt in dat zij geen één selectie les missen (m.u.v. ziekte).

 • Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen of niveau stagnering kunnen wij, na een waarschuwing en contact met de ouders/verzorgers, besluiten om de leerling niet meer deel te laten nemen aan de desbetreffende selectiegroep.

 • Wij willen onze selectieleerlingen vragen op te zeggen voor de meivakantie wanneer zij volgend dansseizoen niet meer willen deelnemen aan de selectie.

Een heel fijn dansseizoen!
Team LG-Dance

Contactgevens

Telefoon: 06-12462069
Email: info@lg-dance.nl
Adres Borculo: Deugenweerd 7, 7271 XR
Adres Arnhem: Pallas Atheneplein 2, 6846  XA
Rekening: NL38RABO0149500912
KVK: 09199019

Postadres: Het Wagenwiel 3, 6846 JK Arnhem